Elveink

A PETJES Bölcsödék minőségpolitikájának alapelveit az érvényes jogszabályok és „A családi napközi működésének követelményei” című módszertani útmutató alapján határoztuk meg.

Kiemelt célunk a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben.

Elsősorban a 1-4 éves gyermekek számára nyújt családi bölcsődei ellátást.

Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kis-csoportos foglalkoztatás keretei között.

Maximum 14 gyermek egész napos ellátását vállaljuk, de lehetőséget nyújtunk heti, napi és néhány órás gyermekfelügyeletre is.

 

Működési célunk,

- hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.

- hogy családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyermekekkel,

- a lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani.

- a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban.

- a családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.